Skydda tarjoaa putoamissuojainratkaisuja yhdessä Creston kanssa. Ne kattavat niin varusteet kuin kurssit ja palvelut. Kurssien sisältö perustuu voimassa oleviin lakeihin ja säädöksiin, jotka koskevat kaikkia aloja ja työtehtäviä, joissa on putoamisvaara. Kurssilla käytettävien omien putoamissuojainvarusteiden tulee olla tarkastettuja ja hyväksyttyjä. Tarvittaessa kurssi voidaan räätälöidä. Meidän putoamissuojainratkaisumme ja kurssimme perustuvat tuoteosaamiseen, käyttötilanteiden hallintaan ja käyttäjien parempaan osaamistasoon perustuvaan luottamukseen. Punainen lanka, joka on mukana liiketoiminnassamme, innovaatiosta lopputuotteeseen, on käyttäjiemme turvallisuus ja ihmishenkien pelastaminen.

Putoamissuojaimet peruskurssi;


Tuotenumero: 012299005 
Tarvittavat ennakkotiedot: Ei ole
Kesto: 4 tuntia
Osallistujamäärä: max 8 osanottajaa/ohjaaja

Kohderyhmä: Kaikki korkeilla paikoilla työtä tekevät, kuten esim. kattoasentajat, rakennustyömiehet, telineasentajat, lumenpudottajat jne. 

TAVOITE

Hyväksyttävästi suoritetun kurssin jälkeen osanottaja:

•  Tuntee putoamisvaaran sisältämiä töitä koskevat lait ja määräykset
•  Osaa käyttää oikein henkilökohtaisia putoamissuojaimia
•  Ymmärtää kattavan riskianalyysin ja pelastussuunnitelman merkityksen
•  Ymmärtää putoamistapahtuman


Pelastaminen perustiedot;


Tuotenumero: 012299010
Tarvittavat ennakkotiedot: Putoamissuojaimet peruskurssi
Kesto: 4 tuntia
Osallistujamäärä: 8 osanottajaa/2 ohjaajaa

Kohderyhmä: Kaikki, jotka voivat tarvita pelastamistaitoja, kuten esim. kattoasentajat, rakennustyˆmiehet, telineasentajat, lumenpudottajat jne.

TAVOITE:

Taito pelastaa hätätilanteeseen joutunut turvallisesti erilaisista pystysuorista ja reunan yli hoidettavista hätätilanteista.

Työskentely katolla;


Tuotenumero: 012299007
Tarvittavat ennakkotiedot: Putoamissuojaimet peruskurssi
Kesto: 4 tuntia
Osallistujamäärä: 8 osanottajaa/ohjaaja

Kohderyhmä: Kurssi on tarkoitettu kattoasentajille, rakennustyömiehille, telineasentajille, lumenpudottajille jne. 

Muuta: Laadun varmistamiseksi osanottajat antavat arvionsa kurssista. Hyväksyttävästi suoritetun kurssin päätteeksi osanottaja saa todistuksen.

TAVOITE

Kurssilla käsitellään katolla työskentelyn turvallisuutta ja luotettavien ankkurointipisteiden rakentamista.

 


Pelastaminen laajat tiedot;


Tuotenumero: 012299013
Tarvittavat ennakkotiedot: Putoamissuojaimet peruskurssi
Kesto: 8 tuntia
Osallistujamäärä: 8 osanottajaa/2 ohjaajaa

Kohderyhmä: Kaikki, jotka voivat tarvita pelastamistaitoja vaikeissa tilanteissa. Esimerkiksi pelastuslaitos, tuulivoimatyöntekijät, mastotyöntekijät, kattoasentajat, rakennustyömiehet, telineasentajat, lumenpudottajat jne. Kurssi voidaan suunnitella asiakkaan tarpeiden mukaan.

Muuta: Laadun varmistamiseksi osanottajat antavat arvionsa kurssista. Hyväksyttävästi suoritetun kurssin päätteeksi osanottaja saa todistuksen.

TAVOITE

Taito pelastaa hätätilanteeseen joutunut turvallisesti erilaisista pysty- ja vaakasuorista hätätilanteista.


Pätevä henkilö,
Putoamissuojaimet;


Tuotenumero: 012299019
Tarvittavat ennakkotiedot: Putoamissuojaimet peruskurssi
Kesto: 4 tuntia
Osallistujamäärä: 15 osanottajaa/ohjaaja

Kohderyhmä: Kaikille, joilla on tarve tarkastaa putoamissuojaimet. Teollisuus, rakennusala, käyttö- ja kunnossapitosektori.

Muuta: Laadun varmistamiseksi osanottajat antavat arvionsa kurssista. Hyväksyttävästi suoritetun kurssin päätteeksi osanottaja saa todistuksen.
 

TAVOITE

Työantaja kouluttaa työntekijän ”päteväksi henkilöksi” tarkastamaan putoamissuojaimia standardin EN 365 mukaisesti. Pätevyys kattaa valjaat, köydet, nostosilmukat ja niihin sisältyvät tarvikkeet. Kurssilla käydään myös läpi Inspector, joka on Creston tarkastus- ja huoltotietokanta.


Kolmijalka;


Tuotenumero: 012299016
Tarvittavat ennakkotiedot: Putoamissuojaimet peruskurssi
Kesto: 4 tuntia
Osallistujamäärä: 8 osanottajaa/ohjaaja

Kohderyhmä: Kurssi on tarkoitettu toimintaan, jossa työntekijöitä on laskettava ahtaisiin tiloihin ja nostettava sieltä pois. 

Muuta: Laadun varmistamiseksi osanottajat antavat arvionsa kurssista. Hyväksyttävästi suoritetun kurssin päätteeksi osanottaja saa todistuksen.

TAVOITE

Hyväksyttävästi suoritetun kurssin jälkeen osanottaja on perehtynyt töihin, joissa tarvitaan kolmijalkaa alaslaskemiseen ja nostamiseen. 

Mastotyöskentely/
hyväksyntä;


Tarvittavat ennakkotiedot: Alaikäraja 18 vuotta
Kesto: 2 päivää
Osallistujamäärä: 8 osanottajaa/2 ohjaajaa

Kohderyhmä: Mastotyöntekijöille, esimerkiksi telealalla jne. Tämän tyyppistä kurssia suositellaan kaikille, jotka työskentelevät mastoissa tai korkeissa pylväissä.

Muuta: Laadun varmistamiseksi osanottajat antavat arvionsa kurssista. Hyväksyttävästi suoritetun kurssin päätteeksi osanottaja saa todistuksen.

Mastotyöskentely/
hyväksynnän uusiminen;


Tuotenumero: 012299040
Tarvittavat ennakkotiedot: Mastotyöskentely/hyväksyntä
Kesto: 8 tuntia
Osallistujamäärä: 8 osanottajaa/2 ohjaajaa 

Kohderyhmä: Mastotyöskentelykoulutus on määräysten mukaan (Ruotsi AFS 2000:6) uusittava joka toinen vuosi.

Muuta: Laadun varmistamiseksi osanottajat antavat arvionsa kurssista. Hyväksyttävästi suoritetun kurssin päätteeksi osanottaja saa todistuksen.

TAVOITE

•  Tuntee mastotyöskentelyä koskevat lait ja määräykset
•  Omaa pätevyyden mastossa työskentelyyn 
•  Ymmärtää sään merkityksen
•  Osaa laskea hätätilanteeseen joutuneen alas
•  Osaa suunnitella työnsä
•  Osaa huomioida ergonomian
•  Osaa käyttää oikein henkilökohtaisia  putoamissuojaimia, joihin kuuluvat:
 
  - Turvavaljaat
   - Nykäyksenvaimentimet
   - Turvaköydet- ja tarraimet
   
- Tukiköydet
   - Kelautuvat tarraimet
   - Vaijeri-liukuvaunu
   - Kisko-liukuvaunu
•  Ymmärtää hyvän riskianalyysin ja pelastussuunnitelman merkityksen     
•  Ymmärtää putoamistapahtuman

 


Pelastaminen Smartline;


Tuotenumero: 012299067
Tarvittavat en akkotiedot: Osanottajan on hallittava kiipeäminen tolppakenkien ja tukiköyden avulla! Myös Putoamissuojaimet peruskurssi
Kesto: 4 tuntia (aamu- tai iltapäivä)
Osallistujamäärä: 12 osanottajaa/ohjaaja

Kohderyhmä: Linja-asentajat, tuulivoima, mastotyöntekijät, arboristit  

Muuta: Osanottajien tulee olla täysin terveitä! Ohjaajalla on oikeus kieltää osallistuminen, mikäli henkilö ei hallitse kiipeämistä tolppakenkien avulla.

TAVOITE:

Kyky pelastaa hätätilanteeseen joutunut Smartlinen avulla.

Power ascender
Actsafe ACC


Tuotenumero: 012299043
Tarvittavat ennakkotiedot: Putoamissuojaimet peruskurssi
Kesto: 8 tuntia
Osallistujamäärä: 8 osanottajaa/2 ohjaajaa

Kuvaus: Taito käyttää ACC-köysivinssiä turvallisella tavalla.

Kohderyhmä: Teleasentajat, linja-asentajat, tuulivoimatyöntekijät.

Muuta: Laadun varmistamiseksi osanottajat antavat arvionsa kurssista. Hyväksyttävästi suoritetun kurssin päätteeksi osanottaja saa todistuksen.

TAVOITE:

Taito käyttää ACC-köysivinssiä turvallisella tavalla.


Power ascender
Actsafe PME;


Tuotenumero: 012299046
Tarvittavat ennakkotiedot: SPRAT Rope Access L1
Kesto: 2 päivää
Osallistujamäärä: 8 osanottajaa/2 ohjaajaa 

Kuvaus: Taito käyttää PME- ja ACC-köysivinssiä 
turvallisella tavalla.

Kohderyhmä: Teleasentajat, linja-asentajat, tuulivoimatyöntekijät.

Muuta: Laadun varmistamiseksi osanottajat antavat arvionsa kurssista. Hyväksyttävästi suoritetun kurssin päätteeksi osanottaja saa todistuksen.

TAVOITE:

Taito käyttää PME- ja ACC-köysivinssiä turvallisella tavalla.

Rope Access SPRAT
Level I Technician worker;


Tuotenumero: 012299049
Tarvittavat ennakkotiedot: Aikaisempaa kokemusta 
kiipeämisestä tai Rope Access- tekniikasta ei tarvita. 
Alaikäraja on 18 vuotta. Osanottajan on oltava terve ja 
normaalikuntoinen, sillä koulutus on hyvin fyysistä ja 
sisältää rasittavia harjoituksia.
Kesto: 5 päivää
Osallistujamäärä: 8 osanottajaa/ohjaaja

Muuta: Level 1 osanottajia voidaan kouluttaa yhdessä 
L2- ja L3-tason kanssa. Laadun varmistamiseksi osanottajat antavat arvionsa kurssista. Hyväksyttävästi suoritetun kurssin päätteeksi osanottaja saa todistuksen.

TAVOITE:

Koulutus valmistaa osanottajaa  SPRAT Level I -pätevyyteen. Tutkinnon suorittanut henkilö voi käyttää useita erilaisia köysiteknisiä menetelmiä Level III Supervisor -koulutuksen saaneen henkilön välittömässä valvonnassa.

Hyväksytyn kurssin jälkeen osanottaja:
•  Osaa tarkastaa oman laitteistonsa ja köysijärjestelmänsä
•  Pystyy kiipeämään, laskeutumaan ja liikku-maan köysien välillä 2-köysijärjestelmässä.
•  Voi avustaa köysityksessä ja vaativammissa menetelmissä Level III Supervisor koulutuksen saaneen henkilön valvon nan alaisena.
•  Suorittaa pelastustehtäviä, joissa uhri on kiinni omassa laskulaitteessaan
•  Ymmärtää mekaaniseen välitykseen perustuvan järjestelmän toiminnan


Rope Access
SPRAT Level II;


Tuotenumero: 012299052
Tarvittavat ennakkotiedot: Osanottajan on oltava vähintään 18-vuotias ja esitettävä lokikirja, joka sisältää vähintään 500 dokumentoitua köysityöskentelytuntia, sekä voimassa oleva SPRAT Level I -todistus. 
Kesto: 5 päivää
Osallistujamäärä: 8 osanottajaa/ohjaaja

Muuta: Level 2 -osanottajia voidaan kouluttaa yhdessä L1- ja L3-tason osanottajien kanssa. Laadun varmistamiseksi osanottajat antavat arvionsa kurssista. Hyväksyttävästi suoritetun kurssin päätteeksi osanottaja saa todistuksen.

TAVOITE:

Koulutus valmistaa osanottajan SPRAT Level II - kokeeseen. Koulutus sisältää syvempää tietoja monimutkaisista köysityksistä ja pelastustilanteista ja sisältää teemeharjoituksia, joissa käytetään mm. mekaanisia välitysjärjestelmiä. Kurssilla keskitytään tiimin kykyyn ratkaista tehokkaasti erilaisia pelastus- ja nostotehtäviä. 

Hyväksytyn kokeen jälkeen osanottaja:
• Osaa arvioida varusteiden ja köysijärjestelmän turvallisuuden
• Suorittaa sekä tavallisia että monimutkaisia köysityksiä
• Ymmärtää perusteellisen järjestelmäanalyysin merkityksen
• Pystyy tekemään ankkurointijärjestelmän
• Pystyy suorittamaan sekä normaaleja että mekaaniseen välitykseen perustuvilla välineillä suoritettavia pelastustehtäviä


Rope Access SPRAT
Level III Supervisor;


Tuotenumero: 012299055
Kesto: 5 päivää
Osallistujamäärä: 8 osanottajaa/ohjaaja

Tarvittavat ennakkotiedot: Osanottajan on oltava vähintään 18-vuotias ja esitettävä lokikirja, joka sisältää vähintään 1000 dokumentoitua köysityöskentelytuntia, sekä voimassa oleva SPRAT Level II Lead Technician -todistus. 

Muuta: Laadun varmistamiseksi osanottajat antavat arvionsa kurssista. Hyväksyttävästi suoritetun kurssin päätteeksi osanottaja saa todistuksen. 

TAVOITE

Level III Supervisor -koulutuksen suorittanut hen-
kilö voi vastata Rope Access -työpaikan kokonais-
turvallisuudesta. Hänellä on syvällistä tietoa ja 
taitoa köysityksestä, pelastamisesta ja työkuvausten ja riskianalyysien tekemistä.

Hyväksytyn kokeen jälkeen osanottaja:
• Osaa arvioida varusteiden ja köysijärjestelmän turvallisuuden
• Suorittaa sekä tavallisia että monimutkaisia köysityksiä
• Ymmärtää perusteellisen järjestelmäanalyysin merkityksen
• Pystyy tekemään ankkurointijärjestelmän
• Pystyy suorittamaan sekä normaaleja että mekaaniseen välitykseen perustuvilla välineillä suoritettavia pelastustehtäviä
• Hallitsee mekaaniset ankkurit

GWO Tuulivoima/hyväksyntä;


Tuotenumero: 012299058
Tarvittavat ennakkotiedot: Alaikäraja 18 vuotta
Kesto: 2 päivää
Osallistujamäärä: 8 osanottajaa/2 ohjaajaa

Kohderyhmä: Tuulivoimateknikoille.

Muuta: Laadun varmistamiseksi osanottajat antavat arvionsa kurssista. Hyväksyttävästi suoritetun kurssin päätteeksi osanottaja saa todistuksen. 

GWO Tuulivoima/
hyväksynnän uusinta;


Tuotenumero: 012299061
Tarvittavat ennakkotiedot: GWO Tuulivoima/hyväksyntä
Kesto: 8 tuntia
Osallistujamäärä: 8 osanottajaa/2 ohjaajaa

Kohderyhmä: Tuulivoimateknikoille.

Muuta: Laadun varmistamiseksi osanottajat antavat arvionsa kurssista. Hyväksyttävästi suoritetun kurssin päätteeksi osanottaja saa todistuksen. 

TAVOITE

Hyväksyttävästi suoritetun kurssin jälkeen osanottaja:

•  Tuntee tuulivoimalassa työskenteleviä koskevat lait ja määräykset
•  Ymmärtää hyvän turvallisuussuunnitelman, riskianalyysin ja pelastussuunnitelman merkityksen
•  Ymmärtää putoamistapahtuman
•  Osaa käyttää oikein henkilökohtaisia putoamissuojaimia, joihin kuuluvat:
   - Turvavaljaat
   - Nykäyksenvaimentimet
   - Turvaköydet ja -tarraimet
   - Kelautuvat tarraimet
   - Vaijeri-liukuvaunu
   - Kisko-liukuvaunu

Wing Access;


Tuotenumero: 012299064
Tarvittavat ennakkotiedot: Tuulivoima/hyväksyntä
Kesto: 3 päivää
Osallistujamäärä: 8 osanottajaa/2 ohjaajaa

Kohderyhmä: Tuulivoimateknikoille.

Muuta: Laadun varmistamiseksi osanottajat antavat arvionsa kurssista. Hyväksyttävästi suoritetun kurssin päätteeksi osanottaja saa todistuksen. 

TAVOITE

Tuulivoimalaan nouseminen ja laskeutuminen turvallisesti sekä köysivinssin avulla että ilman sitä.


Oikeat käsineet työssä;


Tuotenumero: 777700001

Skyddan osaaminen takaa turvallisen työtilanteen (AML) ja kustannustehokkuuden työpaikalla. Analyysimme avulla voimme varmistaa, että suosittelemamme valikoima tarjoaa ratkaisun jossa on:

•  Oikea toiminto
•  Oikea suojaus
•  Oikea tunne 
•  Lisätty käyttö
•  Korkea suojaustaso
•  Parempi tuottavuus


Hengityksensuojaimet;


Tuotenumero: 777700002
Tarvittavat ennakkotiedot: Ei tarvita
Kesto: 2 tuntia
Osallistujamäärä: 5-25

Kurssin tarkoituksena on antaa tietoa, minkälaista hengityksensuojausta käyttäjä ja työtehtävät edellyttävät. Tieto haitallisista hiukkasista ja kaasuista sekä työympäristön riskiarviointi ovat avainasemassa kun valitaan oikeita hengityksensuojaimia. Kurssi voidaan räätälöidä käyt-täjän mukaan, mutta pääkohdat ovat:

•  Työympäristö
•  Oikea toiminto ja suojaus
•  Suojaintyypit ja EN-standardit
•  Riskianalyysi