Skydda Lyhyesti;

Skydda kuuluu B&B TOOLS-konserniin, joka toimittaa työkaluja ja tarvikkeita teollisuudelle ja rakennussektorille. Skydda on yksi johtavista henkilönsuojainten toimittajista Pohjois-Euroopassa. Skyddan toiminta-ajatuksena on tehdä asiakkaidemme arkipäivistä HELPOMPIA, TURVALLISEMPIA ja KANNATTAVAMPIA kehittämällä, kouluttamalla ja tarjoamalla ratkaisuja henkilönsuojaukseen. Skyddan valikoiman löydät paikalliselta teollisuus- ja työkalumyyjältäsi.
 

LÖYDÄ LÄHIN JÄLLEENMYYJÄSI


Visio ja missio;

Visio

Asiakkaan paras valinta.

Missio

Luoda turvallinen ja kustannustehokas työympäristö tiedolla, ammattitaidolla ja tuotteilla.

Toiminta-ajatus;

Me teemme asiakkaidemme arkipäivistä HELPOMPIA, TURVALLISEMPIA ja KANNATTAVAMPIA kehittämällä, kouluttamalla ja tarjoamalla ratkaisuja henkilönsuojaukseen.

Markkinat;

Tuotteita myydään myyntiyhtiöidemme kautta Suomen lisäksi Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa ja Virossa sekä eri jakelukanavien kautta n. 20 eri maassa ympäri Eurooppaa.

Historiaa;

- 1976 Palo- ja Suojainvaruste Tampereella perustetaan
1993 Suojainkeskus perustetaan Lahdessa
1998 Suojainkeskus myydään Skyddalle
2001 Suojainkeskus ostaa Tampereen Palo- ja Suojainvarusteen
2003 Skydda nimi otettiin käyttöön myös Suomessa

Koko konsernin liikevaihto on 130 milj. euroa. Skyddakonsepti löytyy Suomen lisäksi Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa ja Virossa. Osa valikoimasta myydään eri jakelukanavien kautta n. 20 eri maassa ympäri Eurooppaa.

”Olemme johtava henkilönsuojainten toimittaja Pohjoismaissa”

Laatupolitiikka;

B&B TOOLS-konsernin tavoite on vastata asiakkaiden vaatimuksiin ja odotuksiin. Asiakkaidemme on saatava oikea tuote oikeaan aikaan, joten tarjoamme laadukkaita tuotteita ja palveluita pienimmällä kokonaiskustannuksella. Tavoitteemme ovat hyvät ja ammattimaiset suhteet sidosryhmiemme kanssa ja jokainen työntekijä sitoutuu omaan ja konsernin laatutyöhön jatkuvien parannusten kautta.

Ympäristöpolitiikka;

TOOLS-konsernin ympäristöpolitiikan tehtävänä on huomioida ympäristö ottamalla vastuu ympäristöasioista ja osallistumalla pysyvään kehitykseen. Ympäristötyötä tehdään pohjautumalla konsernin liiketoiminta-ajatukseen. Sen tulee olla myös hyvin integoitu päivittäiseen työhön.  Työntekijöiden pätevyys ja konsernin ympäristövaikutusten tuntemus sekä jatkuva kehitys auttavat saavuttamaan kokonaiskuvan ympäristökysymyksistä. Toimittaja-, tuote- ja palveluvalinnoissa tavoitellaan pienintä mahdollista ympäristövaikutusta, mikäli se on teknisesti mahdollista, liiketaloudellisesti kohtuullista ja ympäristön kannalta perusteltua.

Kierrätysajattelu ja resurssien ylläpito ovat tärkeitä lähtökohtia konsernin liiketoiminnassa. Tehokkaiden kuljetusratkaisujen sekä korkealaatuisten tuotteiden ja palvelujen avulla pienennämme resurssi- ja energiakulutusta. Noudattamalla tai ylittämällä ympäristölakien vaatimukset ja määräykset, B&B TOOLS-konserni stimuloi kaupankäynnin eri osioita. Tämän mahdollistavat jatkuvat parannukset päästöjen ehkäisemisellä sekä vähentämisellä muita negatiivisia ympäristövaikutuksia. 


Tuottajavastuu;

Tuottajavastuumme koskee pakkauksia sekä elektronisia tuotteita ja akkuja REPA ja Elkretsen- jäsenyyksien kautta (kierrätyslaitoksia Ruotsissa). Kemikaalituotteiden käyttöturvallisuustiedotteet (SDB) löytyvät Toolstoresta. Toimittajana ja käyttäjänä vaadimme toimittajien ja valmistajien noudattavan REACH-asetusta.

Jos teillä on kysyttävää Skyddan laatu- ja ympäristötyöstä voitte ottaa yhteyttä Anita Åsedal B&B TOOLS, puh. +46 104 54 74 22. 

Työympäristöpolitiikka;

B&B TOOLS-konsernin tavoite on luoda yhdessä työntekijöiden ja työnantajan kanssa hyvä työympäristö, ja olla houkutteleva ja kilpailukykyinen työnantaja. Hyvä työympäristö on edellytys hyvään suorituskykyyn, ja siksi se on myös tärkeä kilpailukeino ja strateginen lähtökohta. Vammojen ja tapaturmien ehkäisemiseksi on noudatettava lainsäädäntöä ja muita työympäristövaatimuksia. Yrityksen työympäristö kattaa niin fyysiset kuin psykososiaaliset tekijät, joiden tuntomerkit ovat sitoutuminen, tehokkuus, muuttumishalu ja vastuuntunto.

 

TYÖYMPÄRISTÖN

• leimaa sitoutunut johtajuus ja pätevyys jokaisessa asemassa

• tunnistaa yhteisestä kunnioituksesta ja luottamuksesta sekä se stimuloi menestymisen halua

• jatkuva parannettu työympäristökysymysten käsittely ja työympäristömme suorituskyky

• luo edellytyksiä paremmille saavutuksille sekä henkilökohtaisen että ammatillisen kehittämisen

• tuo jaetun ja henkilökohtaisen vastuun terveydestä ja ympäristöstä päivittäisessä työssä, mm. noudattamalla määräyksiä, rutiineja ja päätöksiä.