Laddar
Laddar
Laddar

Hengityssuojaimen tiiviystestaus

Hengityssuojainten sopivuustestaus onnistuu helposti Skyddan asiantuntijan suorittamalla testillä.

Laite: TSI:n valmistama PortaCount 8038

Testin kesto: Noin 20-30 minuuttia/henkilö

Suorittaja: Skyddan suojainasiantuntija / testaaja

Miksi sopivuustesti tehdään?

Tutkimukset osoittavat, että monet hengityssuojaimen käyttäjät altistuvat huonosti suojaavien suojainten aiheuttamille vuodoille, jotka voivat aiheutua mm.
 

 • Käytössä on väärän tyyppinen, kokoinen tai mallinen suojain
 • Käyttäjä on saanut puutteliset tiedot tuotteesta
 • Käyttäjä on saanut puuttellisen perehdytyksen 
 • Suojainta on huollettu tai säilytetty väärin
   

Tällaiset virheet voivat johtaa tarpeettomiin sairauspoissaoloihin sekä aiheuttaa merkittäviä kustannuksia ja pahimmassa tapauksessa vakavia vaaratilanteita.

Kvantitatiivisen sopivuustestin avulla varmistetaan, että suojain sopii henkilölle, työtehtävään ja ympäristöön, jossa sitä käytetään. Samalla käyttäjä saa tietoa suojaimen käytöstä ja huollosta. Testauksen aikana myös vialliset osat voidaan huomata ja määrätä vaihdettaviksi.

Toteutus

Henkilö pukee testattavan suojaimen normaalisti päälleen ja testaaja valvoo pukemista. Suojain liitetään letkulla avulla Portacount-mittalaitteeseen. Testissä suoritetaan noin kymmenen minuutin ajan erilaisia liikkeitä, jotka jäljittelevät työasentoja. Menetelmä vertailee ympäröivässä ilmassa olevien partikkeleiden määrää suojaimen sisällä olevien partikkeleiden määrään, jonka perustella lasketaan Fit Factor -kerroin.

Testiä varten ei tarvita erityisiä tiloja, vaan testi voidaan tehdä normaalissa toimistoympäristössä.  Testin jälkeen arvot esitetään kirjallisena. Dokumentaatio tallennetaan ja luovutetaan asiakkaalle.

Suosittelemme hengityssuojaimen sopivuustestausta erityisesti, kun:

 • hiukkasten tai kaasujen aiheuttama tapaturmariski on suuri, esimerkiksi kaasuonnettomuuksien pelastautumiseen tarkoitetut kokonaamarit.
 • altistumisen aiheuttama ammattitautiriski on kohonnut.
 • suojaimen suojaavuutta on muuten mahdoton selvittää, esimerkiksi työskentely hajuttomien ja mauttomien epäpuhtauksien kanssa.

Asbestisaneeraus ja hiukkastestaus

Asbestisaneeraustöitä tekeville henkilöille sopivuustesti on suoritettava vuosittain. Skyddan testaajan tekemä Portacount - menetelmä on useasti paras ja turvallisin vaihtoehto asbestisaneeraajille, sillä:

 • Testaus on nopea ja luotettava
 • Työnantajan ei tarvitse tehdä etukäteisjärjestelyjä
 • Työntekijää ei tarvitse viedä asbestia sisältäviin tiloihin testausta varten
 • Työntekijä saa välitöntä tietoa suojaimensa toimivuudesta
 • Suojaimen viat ja virheelliset käyttötavat voidaan huomata ja korjata
 • Dokumentaatio sisältää tarkat tiedot testauksesta
 • Raportti on henkilökohtainen ja työntekijä voi pitää testikorttia mukana

Kysy lisätietoja asiantuntijalta
 

Katri Rintala

katri.rintala@skydda.fi
0201 523 210