Laddar
Laddar
Laddar

Vastuumme

Laatupolitiikka

Skyddan tavoitteena on kartoittaa ja ymmärtää asiakkaiden tarpeet ja tarjota ratkaisuja, jotka tuovat lisäarvoa niin asiakkaalle kuin meille. Asiakkaamme on saatava oikea tuote oikeaan aikaan. Tarjoammekin laadukkaita tuotteita ja palveluita saavuttaaksemme alhaisimmat kokonaiskustannukset. Tavoitteenamme ovat hyvät ja ammattimaiset suhteet kaikkiin sidosryhmiimme. Jokainen työntekijä sitoutuu sekä omaan että konsernin laatutyöhön jatkuvin parannuksin.

Työympäristöpolitiikka

Tavoitteenamme on yhdessä työntekijöiden ja työnantajan kanssa luoda hyvä työympäristö sekä olla houkutteleva ja kilpailukykyinen työnantaja. Hyvä työympäristö on edellytys hyvälle suorituskyvylle ja siksi se on myös tärkeä kilpailukeino sekä strateginen lähtökohta. Vammojen ja tapaturmien ehkäisemiseksi on noudatettava lainsäädäntöä ja muita työympäristövaatimuksia. Yrityksen työympäristö kattaa niin fyysiset kuin psykososiaaliset tekijät, joiden tuntomerkkejä ovat sitoutuminen, tehokkuus, muuttumishalu ja vastuuntunto.

Konsernin kaikilla työntekijöillä on samanlaiset mahdollisuudet ihonväriin, sukupuoleen, ikään, kansallisuuteen, uskontoon, etniseen ryhmään tai muihin ominaisuuksiin katsomatta. Konsernissa ei hyväksytä syrjintää eikä häirintää.

Työympäristön tulee:

  • olla sitoutunut johtajuuteen ja pätevyyteen organisaation kaikilla tasoilla
  • osoittaa yhtäläistä kunnioitusta ja luottamusta sekä stimuloida menestymistä
  • kehittyä jatkuvasti työympäristökysymysten käsittelyssä ja työympäristön suorituskyvyn parantamisessa
  • luoda edellytykset entistä paremmille saavutuksille sekä henkilökohtaiselle että ammatilliselle kehittymiselle
  • jakaa henkilökohtainen vastuu ympäristöstä ja terveydestä päivittäisessä työssä noudattamalla mm. määräyksiä, rutiineja ja päätöksiä.

Tuottajavastuu

Toimittajana ja käyttäjänä vaadimme toimittajiemme ja valmistajiemme noudattavan REACH-asetusta.

Mahdolliset laatu- ja ympäristötyöhön liittyvät kysymykset voitte esittää Mikael Lindblomille puh. +46 321 677320