Laddar
Laddar
Laddar

Ympäristö

Ympäristöpolitiikan tehtävänä on huomioida ympäristö ottamalla vastuu ympäristöasioista sekä osallistumalla kestävään kehitykseen.

  • Ympäristötyö pohjautuu konsernin liiketoiminta-ajatukseen. Sen tulee olla myös hyvin integroitu päivittäiseen työhön.
  • Työntekijöiden pätevyys, konsernin ympäristövaikutusten tuntemus sekä jatkuva kehitys auttavat kokonaiskuvan hahmottamisessa ympäristökysymysten osalta.
  • Toimittaja-, tuote- ja palveluvalinnoissa tavoitellaan pienintä mahdollista ympäristövaikutusta, mikäli se on teknisesti mahdollista, liiketaloudellisesti kohtuullista ja ympäristön kannalta perusteltua.